Prehrambene navike u Srbiji: poražavajući rezultati istraživanja

?????????????????????????

Uz podršku Coca-Cola Fondacije i Ministarstva zdravlja Republike Srbije – stručnjaci Republičkog zavoda za statistiku, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Medicinskog fakulteta u Beogradu i Udruženje građana „Delpas“ sproveli su na reprezentativnom uzorku istraživanje o navikama …